edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

50lat

W dniu 1 czerwca nauczyciele oraz słuchacze z naszej szkoły brali udział w panelu naukowym online, zorganizowanym w ramach jubileuszu Medycznej Szkoły Policealnej z Rzeszowa. Wykłady dotyczyły m.in. „Nowoczesnych technik informatycznych w kształceniu zawodów medycznych”, „Znaczenia siły roślin leczniczych”, „Wpływu kosmetologii na równowagę psychiczną i fizyczną organizmu”.