edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w bieżącym roku szkolnym zostało wytypowane do udziału w realizowanych na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego Ogólnopolskich Pomiarach RADONU. Pomiary na podstawie szczegółowych wytycznych prowadzone były we wskazanych pomieszczeniach SANOCKIEGO MEDYKA od 12 do 16 października 2020r.