edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Szanowni Państwo,  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2. Terapia osoczem ozdrowieńców jest jedną z najskuteczniejszych metod leczniczych przy zakażeniach wirusowych. Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizują wirusa SARS-CoV-2 i pozwalają szybciej pokonać infekcję COVID-19.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która zastąpiłaby ludzkie osocze czy krew. Jedynym ich źródłem są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Zapewne w naszym województwie są ozdrowieńcy także wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i oddziałów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów, nauczycieli czy pracowników placówek oświatowych, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc chorym, potrzebującym, szczególnie teraz, oddania krwi i osocza. Można to zrobić w ramach zainaugurowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego  w ramach akcji SZKOŁA OZDROWIEŃCÓWOsocze mogą oddać osoby w wieku 18–65 lat po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19.

Więcej informacji o sposobie oddania  krwi, osocza na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Rejestrując się, podajcie nazwę akcji: SZKOŁA OZDROWIEŃCÓW

Zachęćcie do udziału w akcji innych. Jeżeli podejmiemy wyzwanie, to tego najcenniejszego leku, jakim jest krew i osocze ozdrowieńców nie zabraknie. Być może komuś z Waszych bliskich.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch