edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku i Zarząd   Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

ZAPRASZAJĄ

Na Wystawę Prac XI Edycji Konkursu Plastycznego

 

„Kolorowy Sanok”

 

od 28 czerwca 2012r do 20 września 2012w godz.9.00-16.00

Sala Edukacyjna Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

 

*dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wstęp wolny

„Wystawa-Kolorowy Sanok”

 

                         Konkurs Plastyczny „Kolorowy Sanok” odbywa się cyklicznie od 2001r. Organizowany   jest   przez   Zarząd Oddziału   Powiatowego TPD   przy   współpracy z Medyczną Szkołą Policealną im. Anny Jenke w Sanoku. W br w maju Jury pod przewodnictwem Pana Jerzego Wojtowicza oceniło prace,kolejnej-XI Edycji Konkursu.

Nagrodzone obrazy były prezentowane na podsumowaniu Konkursu 24.05.12r w MSP. Natomiast stałą, wakacyjną ekspozycję prac zaplanowano w   Muzeum   Budownictwa Ludowego w Sanoku. Inauguracja funkcjonowania wystawy w sali edukacyjnej MBL miała miejsce 28.06.2012 i połączona była z uroczystym wręczeniem Albumów- promujących Piękno Naszego Podkarpacie.

Cenne upominki - tematycznie zbieżne z celami konkursu ufundował Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie   dla   osób   które   były   wyróżniane w kolejnych edycjach Konkursu „Kolorowy Sanok” . Wśród wyróżnionych laureatów Konkursu znalazły się:

Kinga Chmura-Gimnazjum Nr1 w Sanoku

Bartosz Iwanowski- Szkoła Podstawowa Nr2 w Zagórzu

Katarzyna Solecka-Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku

Maria Mocur- Szkoła Podstawowa Nr2 w Sanoku

Magdalena Penar- Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku

 

Nagrody w imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wręczał Pan Jerzy Ginalski-dyrektor MBL w asyście Pana Mariana Kunca-reprezentującego Powiat Sanocki . Słodki poczęstunek dla uczestników imprezy w Dniu Inauguracji przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci .   HP