edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

W dniu 10 listopada o godzinie 11:11 grupa słuchaczy Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku uczestnicząca w zajęciach stacjonarnych przygotowujących do egzamainów zewnętrznych odśpiewała hymn w ramach akcji MEN "Szkoła do hymnu"