edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

   W dniu 6 października 2020 r nauczycielki z Naszej szkoły: mgr Gabriela Chytła-Borczyk, mgr Ewelina Dyrkacz-Kulikowska oraz mgr Beata Michalczak-Korzeniowska przeprowadziły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Żłobka Samorządowego nr 1 w Sanoku. Na spotkaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z możliwością wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podopiecznych żłobka. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady udzielania resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci i niemowląt. Omówiono także specyfikę działania AED. Odbiorców szkolenia zapoznano ze sposobami postepowania w przypadku zadławień u dzieci, omdleń i napadu padaczkowego oraz ukazano jak należy układać osobę nieprzytomna w pozycji bezpiecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące oparzeń i zadławień wśród dzieci. [GCh-B]

    W minionym tygodniu (8.10) odbyło się także szkolnie z pierwszej pomocy dla uczniów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach. Szkolenie przeprowadzone w reżimie sanitarnym dotyczyło m.in. udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zaopatrywania ran, wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Szkolenie przygotowali nauczyciele oraz słuchacze z kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej. [mk]