edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Godzina 9:00

I technik farmaceutyczny sala nr 3

II technik farmaceutyczny sala nr 6

Godzina 10:00

II technik elektroradiolog sala nr 6

III technik elektroradiolog sala nr 2

I technik elektroniki i informatyki medycznej sala nr 3

Godzina 11:00

II technik usług kosmetycznych sala – siłownia

II opiekunki dziecięce sala nr 4

Godzina 12:00

I asystent osoby niepełnosprawnej sala nr 4

I technik usług kosmetycznych sala – siłownia

Godzina 13:00

I terapia zajęciowa sala nr 6

I technik masażysta sala nr 3

Godzina 14:00

II technik masażysta sala - siłownia