edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

U W A G A!

Dnia 31.08.2020r w budynku MSP im. Anny Jenke ul. Konarskiego 3 będą wydawane wyniki wyników Egzaminów Zawodowych dla kw. „dwuliterowych”- sesja czerwiec-lipiec 2020 wg. harmonogramu:
TM -kwalifikacja-MS.01- godz.9.30
OD -kwalifikacja-MS.11- godz.10.00
TK -kwalifikacja-AU.62- godz.10.30
TZ -kwalifikacja-MS.09- godz.11.00
OŚ - kwalifikacja-MS.05- godz.11.30
AON - kwalifikacja-MS.08- godz.11.30
TEiIM - kwalifikacja-EE.29- godz.12.00
OOS- kwalifikacja-MS.07- godz.13.00
ODPS- kwalifikacja-MS.06- godz.14.00