edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

online

W dniach 3-4.06 oraz 16-17.06 nauczyciele z Naszej szkoły wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez PCEN oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ze względu na trudną sytuację związaną z trwającą pandemią koronawirusa SARS CoV-2 spotkanie prowadzone było online.

Temat meetingu poświęcony był „Zdrowiu dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń XXI w”. Nauczyciele – mgr G. Chytła-Borczyk, mgr P. Deptuch oraz mgr B. Michalczak – Korzeniowska zaprezentowali wykłady dotyczące zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży. Przedstawili najczęstsze błędy żywieniowe i ich skutki zdrowotne, a w oparciu o piramidę zdrowia omówili zasady prawidłowej diety dotyczące poszczególnych grup wiekowych. Zwrócili również uwagę na produkty wzmacniające układ odpornościowy, co w czasie trwania pandemii jest dla nas bardzo ważne.

Na spotkaniu poruszano również zagadnienia dotyczące m.in. higieny i dezynfekcji rąk oraz wymogów higieniczno – sanitarnych w placówkach wychowania i nauczania. Nowa sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią SARS CoV-2 jest dla wszystkich trudna, a zaprezentowane na spotkaniu zagadnienia szczególnie nas interesują gdyż gwarantują bezpieczeństwo nie tylko Naszym dzieciom, wychowankom czy podopiecznym, ale także nam samym. [GChB]