edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Młodzież Medycznej Szkoły Policealnej odpowiedziała pozytywnie na apel dyrektora szkoły i kolejny raz włączyła się w Akcję „Czapki dla dzieci Afganistanu”.
Zbiórka ciepłych czapek, szalików, rękawiczek oraz nowej odzieży dla dzieci cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy wszystkich kierunków. Tym razem, najwięcej starań w przygotowanie przesyłki włożyli słuchacze I-szych roczników : Opiekuna Środowiskowego ,Opiekunki Dziecięcej, Technika Usług Kosmetycznych,, Terapeuty Zajęciowego / docierając, również do prywatnych sponsorów. Ogółem zebrano ok.5 kg towaru, który przed feriami zimowymi został wysłany na adres Fundacji Pomocy Humanitarnej dla Afganistanu z siedzibą w Poznaniu. Na początku lutego /cała przesyłka m.in. / nasze czapki, szaliki i odzież trafią do Afgańskich dzieci dostarczone przez żołnierzy. Zbiórka została już zakończono, ale do sekretariatu szkoły trafiła jeszcze odzież z kierunków zaocznych ,która będzie przekazana na placówki zajęć praktycznych. „Bardzo serdecznie dziękuję zaangażowanej w zbiórkę młodzieży, która kolejny raz udowodniła, że można zawsze liczyć na jej wsparcie w słusznej sprawie. W imieniu MSP dziękuję również prywatnym sponsorom którzy nie odmówili młodzieży pomocy.

Ph