edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

U W A G A!

Dnia 8.06.2020r w budynku MSP im. Anny Jenke ul. Konarskiego3 odbędzie się Trening Techniczny egzaminu z kwalifikacji - część teoretyczna dla kwalifikacji „trzyliterowych”- podstawa programowa 2019 wg. harmonogramu:
AON-kwalifikacja-SPO.01- godz. 12.00
OŚ -kwalifikacja-SPO.05- godz.13.00
     -kwalifikacja-SPO.05- godz.14.00
OM -kwalifikacja-MED.03- godz.15.00
     -kwalifikacja-MED.03- godz.16.00