edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

TEMAT KONKURSU: Kolorowy Sanok-Mój Wybór

    REGULAMIN KONKURSU - NAGRODA INTERNAUTÓW

Zarząd Oddziału Powiatowego TPD i MSP w Sanoku zapraszają wszystkich chętnych do internetowego głosowania na„Kolorowy Sanok-Mój Wybór”

Cel Głosowania:

v  Wyłonienie najpiękniejszych prac plastycznych do tzw. nagrody internautów.

v  Rozbudzanie uczuć patriotycznych i zainteresowań miejscem swojego zamieszkania.

v  Upowszechnianie kultury plastycznej, popularyzacja, jej osiągnięć

v  Wymiana doświadczeń.

Zasady :

- Prace plastyczne zakwalifikowane przez Jury XVIII Edycji „Kolorowy Sanok” zestawione według kategorii wiekowych w - VII odrębnych folderach.

- W każdej z VII kategorii dokonaj jednego wyboru- odznacz kliknięciem.

-Liczba oddanych głosów decyduje o wyborze –Nagrody Internautów w każdej

z VII kategorii.

    Postanowienia końcowe:

v  Termin głosowania-do 14.06.2020r.

v  Wyniki głosowania zatwierdzi specjalna Komisja Konkursowa odrębnym Protokołem z XIX Edycji Kolorowy Sanok-Mój Wybór

Organizatorzy:

v  Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku

v  Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

 Dziękujemy za udział w głosowaniu.

  Oddaj głos w poszczególnych kategoriach:

Kat. I - przedszkola + kl. "0"

Kat II - klasy I-III szkoły podstawowe

Kat III - klasy IV-VI szkoły podstawowe

Kat IV - klasy VII - VIII i gimnazja

Kat V - szkoły licealne i polecealne

Kat VI - Szkoły Specjalne + WTZ

Kat VII - Nauczyciele i pracownicy oświaty