edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

„ Wspólnie z TPD”

Dnia 27 stycznia 2012r w Medycznej Szkole Policealnej odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pracę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2011r .

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Okręgowego TPD w Krośnie Pan Marian Duda- Prezes i Wacław Lorenc- członek Zarządu oraz zaproszeni dyrektorzy instytucji , placówek oświatowych -członkowie i przyjaciele TPD

z Powiatu Sanockiego . W dyskusji wysoko oceniona wszystkie zrealizowane w 2011 r. zadania .

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku na Posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012r doceniając pracę na rzecz dobra dzieci i ich potrzebujących rodzin przyznało odznaczenia i dyplomy następującym osobom:

Odznakę „Przyjaciel Dziecka”

1.Pani Halinie Konopce

2. Pani Marzenie Szuwalskiej

3. Pani Elżbiecie Rudy

4. Pani Halinie Ogorzałek

5. Pani Anicie Żyłka-Reut

6. Panu Jerzemu Ginalskiemu

7. Panu Grzegorzowi Bednarz

8. Panu Bohdanowi Fedakowi

Dyplom- wyróżnienia za pracę w TPD

za konkurs „Kolorowy Sanok” dla:

 1.  Wojtowicz Jerzy
 2. Prajzler- Mocur Danuta
 3. Osika Jakub
 4. Adamska Ewa
 5. Pospolitak Maria
 6. Penar Alicja
 7. Dudziński Grzegorz
 8. Kuzicki Marian
 9. Stefański Paweł
 10. Dec Danuta
 11. Prajzler Maciej
 12. Nowak Beata
 13. Fal-Pelc Elżbieta
 14. Zdybek Barbara
 15. Jabłoński Dariusz
 16. Ziajka Elżbieta
 17. Barańska Elżbieta
 18. Kosturska Danuta
 19. Pietrzycka Małgorzata
 20. Izdebska Wanda
 21. Krowiak Leontyna

 za zabawę na Dzień Dziecka dla :

 1. Michalczak Beata
 2. Dyrkacz – Kulikowska Ewelina
 3. Wdowiak Marzena
 4. Szałajko Wiesława i Artur
 5. Baran Elżbieta
 6. Lubińska – Rabka Agnieszka
 7. Kosz Barbara

za Półkolonię dla :

 1. Zając Krzysztof
 2. Litwin Grzegorz
 3. Barć Judyta
 4. Kołodziej Magdalena
 5. Burnatowska Katarzyna
 6. Sołtys Anna
 7. Piecuch Marzena