edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

virus

Interesujesz się programowaniem, informatyką... Musisz zobaczyć jak wygląda wzrost bakterii... Symulację przygotowali słuchacze kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej.

bakterie

Informacja dla słuchaczy kierunku Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej w sprawie dostępnych materiałów z zajęć. Prosimy o zapoznanie się z materiałami i kontakt mailowy z p. Adrianem Zapała lub wychowawcą, dotyczącym materiałów dla kierunku. Materiały dostępne są pod adresem strony internetowej nauczyciela - cyberhub.pl. Po wejściu na stronę należy przejść do sekcji Laboratorium > WEJŚCIE w prawym dolnym rogu ww. strony. Login i hasło udostępnią ww. nauczyciele.