edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

E P K wZ SESJA ZIMOWA 2020 kierunki dzienne

Część Pisemna: 10. 01. 2020 g. 14.00 do 15.00 Kier: III ERd, TM, TF -sala G,

Część Praktyczna:

Kierunek: TZ-kwalifikacja-MS.09  *09.01.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3

sala 4 g 13.00 do16.00

Kierunek: III ERd-kwalifikacja-MS.19. i Z.21. *25-26.01.20 budynek MSP ul.Konarskiego3 

sala M g 8.00-10.00, g 12.00-14.00, g 16.00-18.00

Zdający zgłaszają się do OE przy ul. Konarskiego 3 na godz. Przed egzaminem wg. Harmonogramów umieszczonych na szkolnej tablicy ogłoszeń.