edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image00913 listopada przygotowaliśmy pokaz udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Podstawowe pojęcia związane z RKO, metody i techniki opatrywania ran, a także zachowania i czynności ratowników na miejscu wypadku, to główne omówione tematy. Młodzież chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach praktycznych.