edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

fon12 listopada wychowawcy klas wzięli udział w warsztatach w ramach „Profilaktyki uzależnień”. Spotkanie dotyczyło fonoholizmu. Dowiedzieliśmy się czym są uzależnienia od telefonu. Jak objawia się ten nałóg? Jakie mogą być jego przyczyny? I do czego prowadzi? Cenne informacje będą przydatne do przekazania słuchaczom na zajęciach z wychowawcą.