edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image002W ubiegłym tygodniu słuchacze naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Słuchacze i nauczyciele, wspólnie w piątek o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, przedstawiciele pierwszych klas wzięli udział w ślubowaniu. Na zakończenie spotkania z rąk Pani Dyrektor wyznaczone kierunki dzienne i zaoczne otrzymały Indeksy.