edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Dnia 21 października Nauczyciele Medyka wzięli udział w konferencji pt. „Substancje psychoaktywne trend czy zagrożenie?” organizowanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku. Szkolenie skierowane było głównie do osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej zajmują się problematyką uzależnień.
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych są z roku na rok coraz bardziej narastającym problemem w społeczeństwie, a granica wiekowa osób, które po nie sięgają wciąż się obniża. Nadal pojawiają się nowe substancje, których skład oraz działanie na organizm nie są do końca znane.
Celem spotkania było zapoznanie uczestników z tematyką substancji psychoaktywnych jak również ukazanie problemu od strony społecznej, psychologicznej oraz prawnej.[G.CHB]