edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

2Pod koniec października nasi słuchacze pod opieką nauczycieli uczestniczyli w "Projekcie aktywizacji dla osób starszych z Sanoka". Na spotkaniu omówione zostały tematy dotyczące aktywności fizycznej seniorów oraz ćwiczeń gimnastycznych do wykorzystania w warunkach domowych. Następnie zaprezentowano i omówiono pokaz pierwszej pomocy.