edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

E P K wZ SESJA   LETNIA   2019 kierunki dzienne i zaoczne                                                          

Część Pisemna: 18. 06. 2019 

g.10.00 do 11.00 - II TeIM, sala G budynek I LO

g.12.00 do 13.00 – ITK+ TeIM/pp „stara” , sala G1 I LO  

g. 14.00 do 15.00 Kier: IAON, IITM, IIOD -sala G, IITZ,  

IITF,IITK,OM –sG1 , OŚ,OOSt-s G2 I LO  

 Część Praktyczna:

Kierunek:ITK-kwalifikacja- AU.61.  *17.06.19 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 5 g 13.00 do15.00

Kierunek:IITZ-kwalifikacja-MS.09 i Z.09.  *17.06.19 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4 g 13.00 do16.00  

         Zdający zgłaszają się do OE przy ul. Konarskiego 3 na godz. Przed egzaminem wg. Harmonogramów umieszczonych na szkolnej tablicy ogłoszeń.