edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image001W dniu 27 maja w Klubie „Górnik” odbyła się konferencja naukowa ”Dzieci i młodzież z przewlekłymi problemami zdrowotny w Szkole Promującej Zdrowie”. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Zarząd Oddziału Powiatowego i Okręgowego TPD oraz Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku. W trakcie konferencji omówiono problemy i zagrożenia zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Przedstawione wykłady to m.in. Integralny model zdrowia- dr Barbara Wolny; Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi w szkolnej rzeczywistości - ujęcie psychologiczne - mgr Barbara Cebula; Rola i zakres profilaktyki uniwersalnej, a zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w kontekście skoku cywilizacyjnego - mgr Danuta Turek-Fijak; Dekalog prozdrowotnego stylu życia – moda czy konieczność? - mgr Halina Połojko. W trakcie przerwy można było skorzystać ze stoisk warsztatowych: zioła wspomagające różne funkcje organizmu; nauka samobadania; muzykoterapia-muzyka która leczy.