edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image006

W dniu 13 kwietnia delegacja naszej szkoły brała udział w Pikniku „Na Torach”, czyli akcji wolontariackiej promującej stworzenie nowego produktu turystycznego w Gminie Komańcza, jakim jest przejazd drezynami rowerowymi po torowisku w miejscowości Duszatyn. Na stanowisku MSCKZiU przypominaliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wielkie podziękowania dla organizatorów za zaproszenie i świetną atmosferę. [PD]