edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image004

W dniu 10 grudnia słuchacze kierunku technik elektroradiolog uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Medycyny Nuklearnej w Brzozowie. Zakład Medycyny Nuklearnej Voxel mieści się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, jest pierwszym i jedynym ośrodkiem realizującym wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową w województwie podkarpackim. Badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK) oraz badania medycyny nuklearnej (SPECT) są najczęściej wykorzystywane w diagnostyce chorób nowotworowych, umożliwiają planowanie leczenia  i monitorowanie jego efektów.

Słuchacze mieli możliwość poznania kolejnego przykładowego miejsca pracy technika elektroradiologa. Zapoznali się z zasadą działania m.in. gamma kamery, urządzenia tomografii emisyjnej, przygotowania do zastosowania radio-farmaceutyków. W opinii słuchaczy zajęcia okazały się bardzo ciekawe i unikatowe.

         Szczególne podziękowania dla Pana mgr inż. Adama Rząda  za interesujące wprowadzenie w tematykę medycyny nuklearnej.