edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image021

16 października, czyli w dniu “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”- słuchacze kierunku Technik Masażysta oraz nauczyciele MSCKZiU, wsparli akcję zorganizowaną w SP nr 6 w Sanoku pod patronatem WOŚP. Kampania była równocześnie próbą bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość uczniów w ciągu 30 min. Zadaniem naszych słuchaczy była pomoc w prawidłowym przebiegu działań, wykonywanych na 17 fantomach.