edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do :

Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke     

kształcącej młodzież w następujących zawodach:

*Protetyk słuchu                       321401

      *Higienistka stomatologiczna     325102

      *Technik elektroradiolog           325103

*Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

*Technik usług kosmetycznych   514207

*Technik farmaceutyczny       321301

*Technik masażysta               325402

*Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

*Terapeuta zajęciowy     325907

*Opiekunka dziecięca     325905

  1. Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych kształcącej

     w systemie zaocznym, w następujących zawodach:

*Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

*Opiekun osoby starszej   341202

*Opiekun medyczny     532102

*Opiekunka środowiskowa 341204

kliknij>> Szczegółowa charakterystyka kierunków << kliknij

3. Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego–kursy dla dorosłych

 

MSCKZiU w Sanoku
ul.Konarskiego 3
tel/fax 13 4631242

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ SPRAWDŹ!!!

 CZEGO i GDZIE CHCESZ SIĘ UCZYĆ!!!

Z uwagi na wprowadzanie różnych prywatnych podmiotów na

SANOCKI RYNEK EDUKACJI MEDYCZNEJ

Społeczność Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku bardzo prosi o szczegółowe sprawdzanie i dokładną weryfikację treści haseł reklamowych, które mogą wprowadzać w błąd młodzież oraz dorosłych .

Twoja przyszłość leży w Twoich rękach, ale rzutuje na Twoich najbliższych i jest bardzo

ważna dla nas Wszystkich .

 Cenimy Twój wybór – bo, Wszyscy zasługujemy na najlepsze!!!

W szeroko rozumianej trosce o dobro nas Wszystkich „Przyszłych Klientów Opieki Medycznej” ucz się skomplikowanych profesji medycznych w

Jedynej Najstarszej Szkole Medycznej w Sanoku ,

             która od niemal 60 lat na bieżąco unowocześnia i doskonali profesjonalną bazę

 medyczną oraz kadrę dydaktyczną.

 

Jedyna Szkoła Państwowa- dawne Liceum Medyczne, to My - obecnie

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

                            

Zapraszamy do Sanoka

Społeczność MSCKZiU w Sanoku

ul. Konarskiego 3

tel/fax 13 46 31242

  Druk podania o przyjęcie do szkoły - KLIKNIJ

O Szkole - Sanocki „Medyk w Pigułce” - KLIKNIJ

 !!!Prosimy, Nie Myl NAS z medyczną szkołą policealną torus!!!