edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

2Pod koniec maja słuchacze z nauczycielami naszej szkoły przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Żłobka Samorządowego nr 1 w Sanoku. Przedstawione zagadnienia dotyczyły m.in. postępowania w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowia i życia u najmłodszych dzieci. Uczestnicy mieli okazję poćwiczyć algorytm udzielania pierwszej pomocy na fantomach. Największym zainteresowaniem cieszył się temat zadławień i oparzeń wśród dzieci.[KL.BMK.GL]