edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

    Delegacja Medycznej Szkoły Policealnej im .Anny Jenke uczestniczyła w dniu 26 kwietnia 2018r. w bardzo uroczystym spotkaniu Szkół Anny Jenke zorganizowanym„ W HOŁDZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” w Zespole Szkół w Błażowej. Wszyscy zgromadzeni uczestnicy spotkania otrzymali ogromną dawkę patriotyzmu, a słowa: OJCZYZNA, POLSKA, POLSKOŚĆ przewijały się przez wszystkie punkty wykładu oraz cały program konferencji- zarówno w naukowym ujęciu , jak też przepięknej wzruszającej oprawie artystycznej.