edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image010Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego na „najciekawszą kartkę Wielkanocną”. Na konkurs wpłynęły różne prace. Najciekawszą popularnością cieszyła się technika batiku świecowego i akwarele. Spośród złożonych prac, komisja konkursowa przyznała: I miejsce Klaudii Kozieł z kierunku I terapeuta zajęciowy, II miejsce Teresie Nowak z kierunku I opiekunka dziecięca, III miejsce uczennicom: Patrycji Zabłotnej i Gabrieli Gadomskiej z kierunku II opiekunki dziecięce.