edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image003

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Rocznica Śmierci Jana Pawła II”. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca: 1.Klauda Kozieł (ITZ), 2.Dorota Rolnik (IOD), 3.Gabriela Gadomska (IIOD), wyróżnienie Paulina Kielar (IOD).