edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

         Plakat spotkania   Autyzm – to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka. Dotyka wielu obszarów życia
i powoduje, iż dzieci rozwijają się inaczej. Autyzm stanowi ogromny problem społeczny – diagnozuje się go już u 1 na 100 dzieci. Przeprowadzono Ogólnopolskie Badanie Świadomości Autyzmu. Jak wynika z raportu Fundacji JiM – wiedza Polaków na temat autyzmu jest rzeczywiście niewielka. Należy podejmować wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości Polaków o autyzmie. Dlatego w miesiącu kwietniu w naszej szkole odbyło się spotkanie, podczas którego słuchacze mogli dowiedzieć się:

  • co to jest autyzm
  • jak rozpoznać autyzm u dziecka
  • jak można pomóc dziecku z tym zaburzeniem rozwojowym
  • jakie znaczenie ma interwencja dietetyczna w terapii dziecka z autyzmem
  • pokaz filmu dokumentalnego „Autyzm – musical” .

Osoby prowadzące: mgr Marzena Wdowiak, mgr Elżbieta Baran, mgr Emila Florko