edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image016Ciekawe zajęcia w ramach szkolnych „drzwi otwartych” przygotowali nasi słuchacze z opiekunami. Kierunki Terapeuta zajęciowy oraz Opiekunka dziecięca zaprezentowały gry i zabawy dla najmłodszych z użyciem m.in. chusty klanza. W sali plastycznej odbyły się warsztaty pisania ikon oraz poznaliśmy inne techniki malarskie. Bardzo interesująco wyglądał także pokaz pierwszej pomocy, który przygotowały słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych oraz słuchacze Technika elektroniki i informatyki medycznej.