edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

IMG 20180320 121120W dniu 20 marca w Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku został zorganizowany wykład dotyczący „Antybiotykooporności” w ramach realizowanego obecnie w Polsce „Narodowego programu ochrony antybiotyków”. Wykład przygotowali słuchacze kierunku Technik Farmaceutyczny pod opieką mgr Katarzyny Uryć-Kuzian.

Zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż rośnie liczba szczepów bakterii, które są oporne na antybiotyki. Obecnie jest to trudny do opanowania problem i pomimo nowych rozwiązań opatentowanych przez medycynę, rozprzestrzenia się on na skalę światową. Dzieje się tak, przede wszystkim, przez niewłaściwe stosowanie antybiotyków, ponadto ich dawka nie zawsze jest odpowiednio dopasowana do pacjenta, a niekiedy i czas podawania jest nieadekwatny do schorzenia. Zdarza się także, że pacjenci samodzielnie stosują pozostałości antybiotyków dostępne w domu. Wówczas bez konsultacji lekarskiej narażają się na działania niepożądane. Nie pomaga również fakt, że antybiotyki są aktualnie nadgminnie przepisywane przez lekarzy na różnego rodzaju schorzenia, często bezpodstawnie.

Słuchacze przedstawili także krótką charakterystykę leków z grupy antybiotyków, ich działania niepożądane, przeciwwskazania oraz zasady stosowania. Apelowali o rozsądek podczas kuracji antybiotykowej oraz racjonalnym wyborze leków przy infekcjach.[K.UK]