edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image01623 stycznia w Osiedlowym Domu Kultury Gagatek odbyła się integracyjna zabawa dla osób niepełnosprawnych zorganizowana przez słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły. Udział wzięli podopieczni: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Zielonej w Sanoku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Robotniczej w Sanoku. Słuchacze naszej szkoły przeprowadzili dla wszystkich podopiecznych gry i zabawy terapeutyczne. Odbył się także konkurs wykonania piosenki patriotycznej. Wszystkie ośrodki wykazały się profesjonalnym przygotowaniem repertuaru. Na zakończenie dla wszystkich odbyła się dyskoteka.