edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Obraz 51

5 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbył się Interaktywny turniej quizspotter, sprawdzający wiedzę z prowadzenia działalności gospodarczej. Quiz zorganizowany został pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Naszą szkołę reprezentował Maciej Zygmunt słuchacz kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej pod opieką wychowawcy mgr inż. Pawła Deptucha. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji, na której przedstawiono ciekawe wykłady na temat: „Przedsiębiorczość a wejście na rynek pracy”, „Ubezpieczenia społeczne. ABC przedsiębiorcy”, „Własna firma czy startup – co wybrać?”, „Branżowe symulacje biznesowe, czyli jak uczyć biznesu w szkole zawodowej”. Następnie po krótkiej przerwie odbył się quizspotter składający się z 23 pytań, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy odpowiadali na zadawane pytania przy użyciu tableta, a wyniki po każdym pytaniu wyświetlano na tablicy. Liczyła się nie tylko wiedza, ale także czas w jakim odpowiadali uczestnicy. Na zakończenie każdy otrzymał dyplom oraz drobny upominek.