edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSC01981

17 listopada na zaproszenie Szkolnego Koordynatora Promocji Zdrowia z SP4 w Sanoku nasi słuchacze pod opieką nauczycieli (E.Dyrkacz-Kulikowska, K.Lipka i M.Kondyjowski) przeprowadzili szkolenie dla uczniów klas 5 w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie w znaczący sposób wzbogaciło wiedzę uczniów na temat właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka.