edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

55 strona

 

 

Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
        w Sanoku
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242
www.zsmsanok.pl

 

 


Zaproszenie

Dyrekcja, Nauczyciele i Słuchacze

Medycznej Szkoły   im. Anny Jenke

w Sanoku serdecznie

Z A P R A S Z A J Ą

Na Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych z okazji Jubileuszu 55-lecia,

które odbędzie się dnia

24 listopada 2017 r.

Program uroczystości;

   23.11.2017r   g.18:00-Jubileuszowa Msza Święta w Kościele Przemienienia
                           Pańskiego (Fara) w Sanoku,

   24.11.2017r   g.12:00-Uroczyste Spotkanie Jubileuszowe w „Szkole 
                           Muzycznej” Sanok ul. Podgórze 25

               - Ślubowanie klas pierwszych z okazji Jubileuszu 55-lecia,

               -  Powitanie gości,

               - Wystąpienia okolicznościowe,

               - Występ artystyczny ,

               - Klasowe spotkania integracyjne--spomnienia, wspomnienia……

*prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 listopada pod nr. tel. 13 4631242
* organizacja spotkań klasowych z inicjatywy Absolwentów zgłaszać pod nr. tel. 601 141 581 lub 601 235 605