edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSCN9671W dniach 20 i 21 września w Areszcie Śledczym w Sanoku nauczyciele naszej szkoły (E. Dyrkacz-Kulikowska, K. Lipka i M. Kondyjowski) przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych aresztu oraz skazanych odbywających kary. Na szkoleniu omówiono i przećwiczono m.in. udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia, techniki zaopatrywania ran oraz udzielania pomocy w przypadku z zadławienia.