edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Jedyna Szkoła Państwowa-dawne Liceum Medyczne, to My-obecnie

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

    Sanocka Szkoła Medyczna, to „Szkoła z tradycjami dobrego kształcenia”. Historia powstania sięga 1962 roku, kiedy to powołano Liceum Medyczne  - czyli  istniejemy na medycznym rynku edukacyjnym od 55 lat.

Placówka funkcjonowała najpierw jako Liceum Medyczne, dalej jako Zespół Szkół -LM

i Medyczne Studium Zawodowe, a ostatnio jako Medyczna Szkoła Policealna.

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr XLV/489/02 z dnia

3 czerwca 2002roku nadał Szkole imię Anny Jenke .

           Misją Szkoły jest przygotowanie przyszłego Absolwenta do profesjonalnej pracy w specjalistycznych, nowoczesnych placówkach medycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą z pacjentem lub klientem do,

                                  Jedynej Najstarszej Szkoły Medycznej w Sanoku.

             Rozbudowując  ofertę  edukacyjną  wspólnie z naszym Organem Prowadzącym-Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, dbamy o spełnienie wszystkich obowiązujących kryteriów wymagań współczesnego rynku  pracy, oraz systematycznie unowocześniamy i doskonalimy na bieżąco profesjonalną bazę medyczną, a także kadrę dydaktyczną.

            Od  pierwszego  dnia  pobytu  w szkole wprowadzamy profesjonalne ćwiczenia zawodowe i laboratoria przedmiotowe. Jesteśmy nastawieni na kształcenie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego  zawodu.  Zapewniamy  zajęcia  praktyczne    i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach opiekuńczych i usługowych.  Historia pracuje na korzyść Naszej  Jubilatki - Sanockiej  Ponadregionalnej  Państwowej  Szkoły  Medycznej               i potwierdza jej markę, jakość kształcenia oraz etykę Absolwentów-najlepszych

                                                     Ambasadorów Szkoły.                   

        Tylko  placówka  z  historycznymi  tradycjami „Sanockiego Medyka”, osadzona tak głęboko w realiach współpracy charytatywnej ze środowiskiem lokalnym  daje młodzieży znakomity wzorzec Profesjonalnego  Modelu  Absolwenta.  Natomiast wysiłek włożony w uzyskanie zadowalających wyników procentuje dobrym zatrudnieniem oraz uznaniem pracodawców w kraju i zagranicą.

Tytuł zawodowy po naszej Jedynej Najstarszej Szkole w Mieście, daje gwarancję pracy.

 

                                Jeszcze jedno bardzo  ważne - kształcimy  BEZPŁATNIE!!!.

                                                               i prowadzimy pomoc  STYPENDIALNĄ!!!

                                                                           Zapraszam do Sanoka

                                                                  Dyrektor Szkoły Halina Połojko

                                                                           tel/fax 13 46 312 42

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do :

  1. Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke  kształcącej młodzież

      w następujących zawodach:

*Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

*Technik usług kosmetycznych   514207

*Technik farmaceutyczny       321301

*Technik masażysta                325402

*Asystent osoby niepełnosprawnej  341201

*Terapeuta zajęciowy     325907

*Opiekunka dziecięca     325905

*Higienistka stomatologiczna     325102

*Technik  elektroradiolog            325103

  1. Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych kształcącej

      w systemie zaocznym, w następujących zawodach:

*Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

*Opiekun osoby starszej    341202

*Opiekun medyczny      532102

*Opiekunka środowiskowa  341204

          

                                              

                            ZANIM  PODEJMIESZ  DECYZJĘ  SPRAWDŹ!!!

                                  CZEGO  i  GDZIE  CHCESZ  SIĘ  UCZYĆ!!!

                       Z uwagi na wprowadzanie różnych prywatnych podmiotów na

                                 SANOCKI  RYNEK  EDUKACJI  MEDYCZNEJ 

Społeczność Medyczno-Społecznego  Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku  bardzo  prosi o szczegółowe sprawdzanie i dokładną weryfikację treści haseł reklamowych, które mogą wprowadzać  w  błąd  młodzież  oraz  dorosłych .

Twoja przyszłość leży w Twoich rękach, ale rzutuje na Twoich najbliższych i jest bardzo

                                                     ważna  dla  nas  Wszystkich  . 

                    Cenimy Twój wybór – bo, Wszyscy zasługujemy na najlepsze!!!

W szeroko rozumianej trosce o dobro  nas  Wszystkich „Przyszłych Klientów Opieki Medycznej”  ucz się skomplikowanych profesji medycznych w

                                  Jedynej Najstarszej Szkole Medycznej w Sanoku ,

             która od 55 lat na bieżąco unowocześnia i doskonali profesjonalną bazę

                                 medyczną oraz kadrę dydaktyczną.

 

                        Jedyna Szkoła Państwowa- dawne Liceum Medyczne, to My - obecnie

            Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

                            

 DRUK PODANIA DO SZKOŁY - KLIKNIJ                           

                                                    

Zapraszamy do Sanoka 

Społeczność MSCKZiU w Sanoku

ul. Konarskiego 3

 tel/fax 13 46 31242

!!!Prosimy, Nie  Myl  NAS z  medyczną  szkołą  policealną  torus!!!