edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Rozstrzygnięcie Szkolnego Etapu Konkursu Plastycznego na plakat

„Przekaż życie - Powiedz tak- Przeszczep Podkarpackie ”

z dnia 11.04.2011r.

 

Młodzież Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku zainspirowana problematyką konferencji „Przekaż życie – Powiedz TAK” po konsultacji z nauczycielami potraktowała bardzo poważnie propozycję konkursu dotyczącego w/w tematyki. Na konkurs wpłynęło pięć prac, które tematem nawiązywały do problematyki transplantacji narządów. Na etapie szkolnym rozstrzygniętym 11.05.2011 roku

Komisja Konkursowa w składzie :

 

  1. mgr Halina Połojko - Dyrektor
  2. mgr Danuta Prajzler- Mocur – Koło Plastyczne
  3. mgr Anita Żyłka-Reut  - Prac. Anatomiczna
  4. mgr Lidia Kobiela - Prac. Terapii Zajęciowej

 

przyznała trzy główne miejsca:

 

I miejsce

„Życie –po – darowane”

Natalia Wilusz II TM

Małgorzata Trzciańska II TM

Monika Kuzian II TM

Patrycja Wójcik II TM

„ Dar życia jest istota człowieczego bycia”

Katarzyna Solecka I TZ

II miejsce

„ Miłość w sercu miej i podarować innym ją chciej”

Krystian Łuc II ODPS

III miejsce

„Dając narząd darujesz życie”

Alicja Siwarska II TM

„Daruj życie a świat będzie w rozkwicie”

Krzysztof Zaczkowski II ODPS

 

Wyróżnione prace przekazano na Konkurs ogłoszony przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Łukacijewską.

skanuj0000007