edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

02 DSC 7649Dnia 02 czerwca br w Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke w Sanoku-obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się ocena nadesłanych prac na kolejną XVI Edycję Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”. Uroczystości podsumowania zmagań konkursowych i wręczenia nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym, zorganizowano 7 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej.     Na spotkanie przybyły dzieci, rodzice, nauczyciele, członkowie i sympatycy wspierający ruch TPD-owski. Swoją obecnością spotkanie uświetnili : Pan Tadeusz Pióro- Burmistrz Miasta Sanoka, Pan - Jerzy Ginalski - dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Pan Tomasz Tarnawczyk- dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej ,   Pan Marian Duda prezes Zarządu Okręgowego TPD wraz z pracownikiem biura -Panem Wacławem Lorencem oraz przedstawiciele sponsorów reprezentujący firmy: HERB- Pana Bolesława Szybista, EL-Bud- Pana Czesława Stasickiego, PGNiG ,Muzeum Historyczne i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Konkurs Kolorowy Sanok organizowany jest cyklicznie, od 2002 roku - z inicjatywy Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z  wykorzystaniem skromnych środków finansowych tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–wskiej pracy z dziećmi i młodzieżą jest zawsze najważniejsza. Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Średnio na każdą edycję konkursu wpływa ok. 200 prac, więc przez kolejne 16 lat Jury pod przewodnictwem Pana Jerzego Wojtowicza oceniło ich już ponad 3000.

W bieżącym roku na 16 Posiedzeniu Komisji oceniono 218 prac z 30 placówek oświatowych, w VI kategoriach wiekowych.

   Wobec mnogości prac oraz bogactwa technik, po burzliwej i wnikliwej analizie przyznano 21  miejsc od 1 do 3 /w tym: jedną za pracę grupową , dwie nagrody za miejsca równorzędne/ , oraz 37 wyróżnień imiennych .Sponsorowaniu Nagród Tegorocznej XVI Edycji Konkursu patronował Urząd Miasta z Burmistrzem - Panem Tadeuszem Pióro, przy dużym współudziale firm: HERB, EL-Bud, PGNiG ,MBL .

W tym roku Jury przyznało wyróżnienie specjalne dla Rolnik Doroty i 1 nagrodę

GRAND PRIX dla Czuchry Kingi. Komisja szczególnie akcentowała „dojrzewanie warsztatu artystycznego” np. Justyny Żuchowskiej z Gimn.nr1 w Sanoku, która rozpoczynała swoją przygodę     z Konkursem w przedszkolu i pozostaje nadal wierną uczestniczką do klasy Gimnazjalnej .

Pierwsze miejsca zajęli:

Marcin Adamowicz , Praca Zbiorowa-uczniowie SzP Nr4 ,Gabriela Borek, Magdalena Groń, Małgorzata Jurcaba, Aleksander Morawski,          

Drugie miejsce zajęli:

Jagoda Węgrzyn, Jakub Jankojć, Emilia Niżnik, Weronika Wróbel, Tomasz Krół, Krzysztof Koczera,

Trzecie miejsca zajęli:

Michał Turzyniecki, Oliwia Trześniowska, Oliwia Kazibudzka,Małgorzata Radwańska,Karolina Radwańska,Artur Hirniak,Diana Radwańska,

Zarząd Główny doceniając wkład pracy na rzecz dobra dzieci i młodzieży przyznał trzy Srebrne Odznaczenia Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oraz Przyjaciela Dziecka dla: Tadeusza Pióro- Burmistrza Sanoka, Jerzego Ginalskiego- Dyrektora MBL, Bolesława Szybista- Prezesa firmy HERB i Tomasza Tarnawczyka- Dyrektora PSzM.

Odznaczenia wręczył P. Marian Duda Prezes Zarządu Okręgowego oraz P. Halina Połojko i P. Irena Penar – Prezes i Wiceprezes Zarządu Powiatowego TPD w Sanoku. W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Tadeusz Pióro-Burmistrz, dziękując podkreślił osobiste znaczenie takiego wyróżnienia oraz deklarował dalszą wszechstronną pomoc, wyraził też zadowolenie z dużego zainteresowania młodych ludzi miastem, jego kulturą i obiektami.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły i placówki oświatowe :

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Sanoku

           

Szkoła Podst. nr 1 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 2 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 3 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 4 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 7 w Sanoku

ODK Puchatek Sanok

Szkoła Podst. w Zahutyniu

Szkoła Podst. w Zagórzu

Szkoła Podst. w Załużu

Szkoła Podst.w Tyrawie Wołoskiej

Szkoła Podst. w Sanoczku

Szkoła Podst. w Zarszynie

Szkoła Podst. w Jaćmierzu

Szkoła Podst. w Niebieszczanach

Szkoła Podst. w Kostarowcach

Zespół Szkół w Trepczy

Gimn. Nr 1 w Sanoku

Gimn.   Nr2 w Sanoku

Gimn. Nr 4 w Sanoku

Gimn. w Zagórzu

Gimn. w Niebieszczanach

Gimn. w Tarnawie Dolnej

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Swietlik w Sanoku

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Robotnicza w Sanoku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku

    W imieniu Przewodniczącego Komisji Konkursowej Jerzego Wojtowicza gratulacje wszystkim uczestnikom złożyła Pani Irena Penar. Jako członek komisji krótko oceniła pomysłowość łączenia zastosowanych technik i różnorodność materiałów( od pasteli do fotografii), pojawienie się pracochłonnego gobelinu, ikon, oraz wchodzenie do „wnętrz różnych obiektów naszego piękniejącego i zmieniającego się Sanoka”.

Protokół z pracy Komisji Konkursowej odczytała Halina Połojko - prezes Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku.”Tegoroczny Konkurs zdominowały szkoły podstawowe i przedszkola, przysyłając do oceny aż 153 prace/w tym 63 z klas I-III. Ogółem w XVI Edycji wzięło udział 30 szkół i placówek oświatowych”. Podkreślając artystyczne walory nagrodzonych przez Komisję prac, prowadząca zwróciła również uwagę na techniczne trudności w pracy Komisji, która oceniła aż 218 prac, doszukując się kryteriów regulaminowych oraz aspektów promocyjnych- urokliwego „Kolorowego Sanoka”, co wydaje się szczególnie ważne wobec zbliżającego się sezonu wakacyjnego.

   Nagrody w imieniu Komisji Konkursowej wszystkim laureatom, nauczycielom i rodzicom wręczała Pani Irena Penar – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz przedstawicielka sponsora z firmy HERB. Z pięknymi gratulacjami dla laureatów i odznaczonych wystąpiła, formacja „Mażoretki” z Jaćmierza z trenerką – Pauliną Folcik- słuchaczką Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, oraz z koncertem fortepianowym- dyplomantka Państwowej Szkoły Muzycznej- Emma Kornecka. Na zakończenie padło wiele ciepłych słów pod adresem niezawodnych , stałych sponsorów, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla laureatów i zawsze mają otwarte „serca…dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”.

         Nagrodzone prace prezentowane będą w Urzędzie Miasta i Sanockim. Muzeum Budownictwa Ludowego/wejście dla zorganizowanych grup szkolnych od połowy czerwca/.      

 

 Protokół z pracy

Komisji Konkursu Plastycznego

„KOLOROWY SANOK”

z dnia 02 czerwca 2017r.

Komisja w składzie:

1. Wojtowicz Jerzy                - przewodniczący – artysta malarz         

2. Penar Irena                      - naczelnik Wydz.Edukacji i Kultury Fiz.w Sanoku          

3. Połojko Halina                   - dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku

4. Ziajka Elżbieta                  - członek zarządu TPD                    

5. Litwin Józef                      - członek zarządu TPD   

6. Kaźmierczak Zofia             - członek zarządu TPD

7. Penar Alicja                      - wicedyrektor MSCKZiU

8. Kosz Barbara                    - kierownik szkolenia MSCKZiU

9. Guzik Ludmiła                   - kierownik szkolenia MSCKZiU

10. Krzywdzik- Bryła Bogumiła   - bibliotekarz

11. Prajzler-Mocur Danuta        - nauczyciel plastyki

12. Szałajko Wiesława              - nauczyciel pedagogiki specjalnej

13. Kobiela Lidia                       - nauczyciel techniki

Na konkurs zgłoszono 218 prac wykonanych w technikach: pastela olejna, pastela sucha, kredki ołówkowe, farby plakatowe, ołówek, wyklejanki, malarstwo na szkle, wycinanki, kolaż, batik, gazetka, fotoreportaż, mozaika, masa solna, techniki łączone, fotografia, plakat.

Prace oceniano w następujących kategoriach:

Kat.I         przedszkola + klasa „O”

Kat.II        szkoły podstawowe kl.I-III

Kat.III       szkoły podstawowe kl. IV-VI

Kat.IV        gimnazja

Kat.V         szkoły ponadgimnazjalne

Kat. VI       szkoły specjalne + WTZ

Nagrodzeni w kat.I przedszkola + kl.”O”

I miejsce              Adamowicz Marcin       Samorządowe Przedszk.Nr 2 Sanok

II miejsce               Węgrzyn Jagoda         Samorządowe Przedszk. Nr 3 Sanok

III miejsce             Turzyniecki Michał       Samorządowe Przedszk.Nr 2 Sanok      

 Wyróżnieni

1.Stanisławski Henryk            Samorządowe Przedszk. Nr 2 Sanok

2.Kulikowska Hanna               Samorządowe Przedszk. Nr 3 Sanok      

3.Moskała Piotr                       Samorządowe Przedszk. Nr 3 Sanok     

4.Kopczyk Michał                     Samorządowe Przedszk. Nr 4 Sanok

5.Łukaszyk Emilia                     Samorządowe Przedszk. Nr 1 Sanok

Nagrodzeni w kat. II klasy I - III Szkoły Podstawowe

I miejsce                       Praca zbiorowa              Szk. Podst. Nr4 Sanok

II miejsce                     Jankojć Jakub                Szk. Podst Zagórz        

III miejsce                      Trześniowska Oliwia       Szk. Podst. Nr 1 Sanok

Wyróżnienia

1.Makowska Lena                    ODK Puchatek Sanok

2.Mielnikiewicz Aleksandra      Szk. Podst. . Tyrawa Wołoska  

3.Uczeń Maja                           Szk.Podst.Nr1 Sanok        

4.Fabian Wiktoria                     Szk. Podst. Zahutyń    

5.Kilar Julia                               Szk.Podst Zarszyn

6.Mokrzycki Szymon                   Szk. Podst. w Sanoczku  

Nagrodzeni w kat. III Szkoły Podstawowe IV-VI

I miejsce             Borek Gabriela             ODK Puchatek Sanok

II miejsce           Niżnik Emilia                 Szk. Podst.Nr1 Sanok

III miejsce        Kazibudzka Oliwia         Szk. Podst. Tyrawa Wołoska                               

Wyróżnienia

1.Gorkowska Gabriela           Szk. Podst.Nr2 Sanok          

2.Pietrzak Anna                   Szk.Podst .Załuż              

3.Batorska Zuzanna             Szk.Podst. Tyrawa Wołoska                

4.Kuc Damian                      Szk. Podst. Niebieszczany          

5. Toczek Emilia                   Szk.Podst. Zagórz              

6. Kaczmarska Karolina         Szk.Podst. Jaćmierz

7.Kozdroń Wiktor                 ODK Puchatek Sanok

8.Jakiel Justyna                   Szk.Podst. Jaćmierz

9.Wójcicki Krzysztof             Szk.Podst Nr.3 Sanok

Nagrodzeni w kt IV Gimnazja

I miejsce                      Groń Magdalena               Gimn. Tarnawa Dolna

II miejsc                       Wróbel Weronika              Gimn. Nr 4 Sanok

III miejsce                   Cecuła Katarzyna             Gimn. Nr 1 Sanok

Wyróżnienia:

1. Malejki Aleksandra      Gimnazjum Nr2 Sanok

2. Żuchowska Julia             Gimnazjum Nr1 Sanok

3. Przybyła Weronika         Gimnazjum Nr2Sanok

4.Stróżak Klaudia               Gimnazjum Niebieszczany

5.Kamyk Klaudia               Gimnazjum Niebieszczany

6.Kozubek Julita               Gimnazjum Zagórz

Nagrodzeni w kategorii V Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce                     Jurcaba Małgorzata                         MSP Sanok -TZ

II miejsce                     Król Tomasz                                   MSP Sanok-TZ

III miejsce                    Radwańska Małgorzata i Karolina    MSP Sanok- ODz

Wyróżnienia

1. Pelczar Natalia                 MSP Sanok - TZ

2. Rajchel Dominika            MSP Sanok - TZ

3. Zabłotna Patrycja             MSP Sanok - ODz

4. Mielniczek Justyna           MSP Sanok – Odz

5. Gnap Małgorzata             MSP Sanok – Odz

6. Dębicka Sylwia             MSP Sanok- ODz

7. Andrejkow Dagmara     MSP Sanok- ODz

8. Gadomska Gabriela       MSP Sanok- ODz

 Nagrodzeni w kategorii VI Szkoły Specjalne + WTZ

I miejsce                       Morawski Aleksander      WTZ Świetlik

II miejsce                     Koczera Krzysztof             WTZ Świetlik

III miejsce                     Hirniak Artur                 WTZ ul. Robotnicza

III miejsce                     Radwańska Diana           WTZ ul. Robotnicza

Wyróżnienia

1. Smoleń Damian             WTZ ul. Robotnicza                

2. Wnorowski Andrzej         WTZ ul. Robotnicza                

5. Ryba Łukasz                   WTZ ul. Robotnicza         

  ***     Nagroda Specjalna   ***

Rolnik Dorota                         MSP Sanok -TZ    

                                         GRAND PRIX

Czuchry Kinga                                    WTZ Robotnicza Sanok


Zapraszamy na wystawę prac konkursowych do skansenu w Sanoku