edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Szkolna Komisja pod przewodnictwem Haliny Połojko - Dyrektora MSCKZiU w Sanoku oceniła plakaty nadesłane na konkurs „TOLERANCJA-HIV nie WYBIERA”. Komisja po wnikliwej analizie nie przyznała miejsc punktowanych, a jedynie dwa szkolne wyróżnienia, dla Ewy Baran –słuchaczki II roku Technika Elektroniki i Informatyki Medycznej, oraz dla II rocznika Opiekunek Dziecięcych za pracę zbiorową.