edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

W dniach 24 września 03 grudnia 2010r Szkoła Policealna włączyła się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności prowadzonej przez Federację Banków Żywności w sieci sklepów „Biedronka”. Efekty kilku zbiórek w 2010r były imponujące. W Polsce zebrano ogółem ok.11 tyś kg żywności, dla środowisk potrzebujących wsparcia. Wolontariusze Szkoły Medycznej zbierali żywność dla TPD, Sanockiego Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo. Sanocki „MEDYK” przekazał również na ręce Pani Prezes Koła wraz ze „Świątecznymi Życzeniami” paczkę ok 15 kg środków czystości dla najbardziej potrzebujących. W zbiórce uczestniczyli słuchaczy wszystkich I-szych roczników dziennych i zaocznych ,oraz II Terapeuta Zajęciowy II Opiekunka Dziecięca Ph