edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

3majW pierwszym tygodniu maja w naszej szkole odbył się apel poświęcony Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Słuchacze kierunków Technik elektroniki i informatyki medycznej pod opieką wychowawców przygotowali pokaz multimedialny, by uzmysłowić wszystkim słuchaczom, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Konstytucja, Ojczyzna i Patriotyzm. W pokazie zaprezentowano najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz słuchacze dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.