edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSC08884

W dniach 25, 26 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku odbyła się prezentacja zawodów medycznych zorganizowana przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. Słuchacze poszczególnych kierunków udzielali informacji na temat kształcenia w zawodach medycznych. Podczas giełdy prezentowane były kierunki: Technik farmacji, Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Technik elektroniki i informatyki medycznej, Technik elektroradiologii, Higienistka stomatologiczna, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Opiekunka Środowiskowa, Opiekun w domu pomocy społecznej, Opiekun osoby starszej.

DSC08888

W czasie trwanie giełdy osoby odwiedzające mogły dokonać między innymi pomiaru ciśnienia krwi, sprawdzenia poziomu cukru, skorzystać z usług kosmetycznych i masażu (makijaż, malowanie paznokci, masaż relaksacyjny), wykonać ozdoby z masy porcelanowej, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, wykonywania EKG, skorzystać z materiałów informacyjnych dotyczących psychoedukacji, poznać zasady zdrowego odżywiania oraz degustować domowe wypieki.


Osoby zainteresowane zdobyciem atrakcyjnego zawodu mogą na bieżąco skorzystać z informacji w sekretariacie Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke (ul. Konarskiego 3).