edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Nasza szkoła już od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzenie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku. Prosimy chętnych do pracy w wolontariacie o zgłoszenie się do nauczycieli: A. Badeckiej, G. Wojtowicza lub M. Kondyjowskiego w celu ustalenia Harmonogramu zajęć z podopiecznymi Stowarzyszenia. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu od listopada 2016 do końca roku i obejmować ćwiczenia ogólnokondycyjne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości ćwiczących. Zapraszamy szczególnie słuchaczy kierunków technik masażysta, terapeuta zajęciowy i asystent osoby niepełnosprawnej.