edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Akcja „Opatrunek na ratunek” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej oraz aptek z terenu Sanoka, do których dotarła młodzież. Ogółem zebrano ok.5 kg materiałów opatrunkowych i sprzętu tzw.” jednorazowego użycia”, który w ostatnim dniach maja został przesłany na adres Fundacji Pomocy Humanitarnej dla Afryki z siedzibą w Poznaniu.
„ Zaangażowana w zbiórkę młodzież i opiekunowie klas ze swoich zadań wywiązywali się wyjątkowo dobrze , efektywnie wykorzystując czas majowego „wekendu”. Akcja nie byłaby tak udana gdyby nie spontaniczność nauczycielek, z kierunku technika farmaceutycznego, którym serdecznie dziękuję . Ph