edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

image004

W ramach cotygodniowych zajęć koła terapeutyczno  – sportowego słuchacze naszej szkoły z kierunków Technik masażysta oraz Technik usług kosmetycznych udali się na zajęcia rewalidacyjne na łyżwy z uczniami SOSW w Sanoku. Zadaniem słuchaczy była opieka, pomoc i asekuracja uczniów w poruszaniu się na lodowisku. W trakcie zajęć realizowano  szereg gier i zabaw mających za zadanie doskonalenie ćwiczeń równoważnych. Ważnym elementem zajęć było także kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród słuchaczy i uczniów, poprzez promocję aktywności fizycznej, jakim jest łyżwiarstwo.