edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

ikon

W dniu 17.07.2016 roku na sanockim rynku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke przygotowała dla wszystkich sanoczan „Stoisko Kilometrów Dobra” gdzie były zaprezentowane pokonkursowe rysunki naszego pięknego „Kolorowego Sanoka”.

Doceniając wkład pracy, trud i zaangażowanie wszystkich uczestników Jubileuszowej XV Edycji Konkursu Plastycznego, Zarząd TPD wspólnie z Komisją Konkursową podjął decyzję  o przekazaniu zgromadzonych prac za tzw. przysłowiową „Złotówkę” na kontynuację akcji charytatywnej „Kilometry Caritas”. Wszystkie złotówki zebrane w tej symbolicznej Akcji Caritas, przeliczone w metrach /1m=44zł/ będą przekazane na  budowę Domu Pomocy Społecznej w Sanoku.

Konkurs „Kolorowy Sanok” organizowany jest cyklicznie, od 2002 roku – z inicjatywy Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z  wykorzystaniem skromnych środków finansowych  tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–owskiej pracy z dziećmi i młodzieżą  jest  zawsze ważna. Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Średnio na każdą edycję konkursu  wpływa  ok. 200 prac, więc przez kolejne 15 lat Jury pod przewodnictwem Pana Jerzego Wojtowicza oceniło ich już łącznie ok. 3000.

W bieżącym  roku  na  Jubileuszowym  15  Posiedzeniu  Komisji  oceniono  238  prac z 30 placówek Oświatowych w VI kategoriach wiekowych.

Wobec mnogości prac oraz  bogactwa technik, po burzliwej i  wnikliwej analizie przyznano 27 miejsc od 1 do 3 (w tym: 18 nagród  za  miejsca równorzędne), 40  wyróżnień imiennych i jedno za pracę grupową. Sponsorowanie Nagród Jubileuszowej XV Edycji Konkursu patronował Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro.

W tym roku Jury przyznało 1 wyróżnienie specjalne dla Wojciecha Koczery i 1 nagrodę GRAND PRIX dla Marii Mocur.