edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

2W dniu 29 października słuchacze kierunków I i II Technik elektroniki i informatyki medycznej udali się do jednostki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Bardzo ciekawe zajęcia przeprowadził Pan Hubert Marek (ratownik medyczny i ratownik GOPR).  Słuchacze mogli zaznajomić się ze specjalistycznym sprzętem medycznym i z jego obsługą podczas akcji z użyciem Eurocoptera EC135. Opiekę nad słuchaczami sprawowali: Paweł Deptuch, Adrian Zapała i Maciej Kondyjowski.